Stacks Image 6
Stacks Image 10
Stacks Image 14
Stacks Image 18
Stacks Image 22
Stacks Image 26

We zijn vandaag 11 dagen, we groeien zienderogen….

Geboortegewicht -> 400 gram
-> 1jaar 28 kilogram.

Toename gewicht 70 X
GROEICURVE top belangrijk…….

Stacks Image 43


K5

5 staat voor:
vrijheid, nieuwsgierigheid, verandering, avontuurlijk & nieuwe mogelijkheden

5 staat voor:
zien, ruiken, horen, aanraken, smaken

5 staat voor:
vingers/hand & tenen/voet

Stacks Image 55