De vooruitgang is de vooruitgang….

Met deze slogan startte de ALV 2019, ondersteund met beeld.
De technologie anno 2019 is veelbelovend. De robot van Auris Health kan in de long van de mens biopsies uitvoeren met 95% kans op een succesvolle biopsie. In de systemen die vandaag nog worden toegepast, is dat slechts 30%! Deze vooruitgang zal ongetwijfeld zijn weg ook naar de veterinaire wereld vinden, binnen de kortste tijd…al staan we ook in de veterinaire wereld al heel ver!

De politiek ligt wakker van dierenleed, meer dan van armoede! Het klimaat boven op de agenda en zie, 26 mei zal beheersd worden door: klimaat, dieren, veiligheid, het land in twee(?), …
Hoedanook, terug, “back!”, gaat niet. Tenzij een retriever-aan’t-werk, “back”…

Zag u ook het artikel van de 6 retrievers die aan de univ van Göteborg gedood moeten worden voor onderzoek aangaande tandheelkundige implantaten? Petitie? Ja, maar de univ zet het plan verder!
測試China, de grootste economie…Respect Life, WDS Shanghai 2019 kondigt zich aan als:
Love World ~A Joyful Gathering for dog lovers and lovely dogs across the world!
A Grand Event returning to Asia after a long expectation of 37 years!...
Het kan geen toeval zijn dat de keurmeesters voor de goldens uit de USA, Spanje, Uruguay, Japan, Canada en Puerto Rico(Pri) komen?
最新情報

De keurmeester uit Pri zit ook in het uitvoerend comité van de FCI! De man is al 35 jaar een ‘all round keurmeester’! Hij keurde ook al in België…
Ondertussen zien we via de sociale media dat het verboden is in China een banaan te verorberen op de tv, wegens “te suggestief”! Gelukkig wonen wij … Zo, u weet van waar de wind komt, of tenminste het geld…Money makes the world go round…

En zo sneden we de ALV 2019 aan! Daarnaast waren er de geplogenheden van een doorsnee jaarlijkse algemene vergadering: effectieve leden konden stemmen, twee bestuursleden traden uit, stelden zich herkiesbaar en ze werden unaniem ‘aanvaard’. Dank daarvoor!

Prachtig was het deel: beste goldens. Ze waren nagenoeg allemaal van de partij en hun succesvolle resultaten bewijzen dat in dit landje, top golden retrievers wonen, EN dat hun baasjes er alles aan doen om aan die retriever-top te staan! Proficiat!


We schetsten de evolutie van de golden retriever in de laatste 10 jaren Bewogen jaren want nooit voordien stond er zoveel op het spel als in het laatste decennium. Van ‘fokkerij van rashonden’ over Vlaamse fokcommissie naar Nationale fokcommissie naar Vlaamse fokcommissie…Je leest het goed!
Jawel, de stamboomfokkerij wil
gezonde honden zonder erfelijke aandoeningen! En dat binnen een raszuivere populatie over de rasgrenzen heen.
15% van de honden worden gefokt onder de KMSH-hoede, 30% via zo’n 800 geregistreerde ‘kwekers’ … de grote rest via ?....

Herinnert u zich 2012 toen liefst 40 erfelijke aandoeningen enkel al ivm de golden retriever in het Belgisch staatsblad verschenen. Gelukkig de bevoegde minister oog en oor voor wat wij daar zoal van dachten en werd dat aantal snel herleid naar 4, u kent ze, de klassieke 4 erfelijke kwalen.
Vandaag doen we er DNA, ICT, LOSH-fokattest en prcd PRA bovenop. Dat laatste is voorlopig niet aan de orde en verschuift naar type III! Type, een moeilijk begrip op de ,,
breedcard” zoals de rasfiche ondertusen benoemd werd. Verder in dit magazine leest u meer over de opgelijste onderzoeken waar je je golden beter wel aan onderwerpt! Hiervoor betaal je flink wat euro’s. En hopelijk is je golden geen ,,lijder” van al te veel kwalen, drager kan nog, bij voorkeur: vrij (clear)! En dat geldt voor beide ouders als je een combinatie overweegt! Zijn we beland in een ,,brave new world” , een land waarin wereldheersers eindelijk de ideale maatschappij hebben gecreëerd a.h.w. naar hun beeld en gelijkenis!
De wereld wordt meetbaar en maakbaar…totdat…Tot dat het
type dat goede fokteelt voor ogen heeft, bepaald wordt door de technologie en geen fantasie of crea-tiviteit toelaat!

Het spreekt voor zich dat we dan terug naar ,,af” gaan en we alle ideeën aangaande rastypische rashonden over boord gooien! Als rasvereniging blijven we voorop zetten: het ras in stand houden en zo mogelijk verbeteren ! Waarbij we zeker voor oog blijven houden voor :
karakter-type-temperament!
In de inleiding van deze ALV zetten we de (-) en de (+) ook nog eens op een rijtje. Bij min moeten we zeker ook hebben voor ‘data’, die ontbreken aan de GRCB, vandaar dat hogere kynologische instanties hier werk willen van maken (zie de digitale combinatie-aangifte!), bij plus hoort duidelijk: dank, dank aan allen die een bijdrage leverden in het voorbije jaar om de GRCB op de rails te houden. En dat zijn niet in het minst de leden, zonder hen en hun goldens, geen rasclub!
Het groeiend aantal leden is voor ons een sterk teken dat we het goed doen! We blijven ijveren, samen, om de toekomst van onze golden retrievers doorheen de diverse disciplines te waarborgen!

Jos Stouthuysen