SWEET GYPSIE ROSE GOLDEN RETRIEVERS

LIZZIE & KATO of Sweet Gypsie Rose, bij Luc & Maggy

Stacks Image 1088

Een Sweet Gypsie Rose pup!

Stacks Image 1080

Jos & Marianne Stouthuysen-Dauw Koningin Astridlaan 19 2300 Turnhout
T +32475 929328 H + 3214 415551
jos.stouthuysen@telenet.be

Go to TOP